EHang Unveils Heavy-lift AAV for Short-to-Medium-Haul Aerial Logistics EHang 216L conducting trial flight in Guangzhou, China EHang 216L conducting trial flight in Guangzhou, China EHang Unveils Heavy-lift AAV for Short-to-Medium-Haul Aerial Logistics EHang Unveils Heavy-lift AAV for Short-to-Medium-Haul Aerial Logistics EHang Unveils Heavy-lift AAV for Short-to-Medium-Haul Aerial Logistics GUANGZHOU, China, […]